Świadczymy usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Uzgodnienia, konsultacje, opiniowanie, projektowanie

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

previous arrow
next arrow
Slider

O FIRMIE

Drodzy Klienci FHU RADKI M. KILAN

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w branży ochrony przeciwpożarowej, a tylko specjaliści przedmiotowej dziedzinie są w stanie efektywnie i skutecznie świadczyć swoje usługi, Nasza firma  koncentruje się przede wszystkim na usługach w obrębie branży bezpieczeństwa pożarowego. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat Naszego istnienia Nasze rzetelne podejście pozwoliło na znaczący rozwój firmy skutkujący powstaniem i rozbudową wyspecjalizowanych działów (projektowo – usługowego) umożliwiających kompleksową obsługę naszych klientów w zakresie szeroko rozumianej tematyki „Ochrony przeciwpożarowej”.  

Decydując się na podjęcie współpracy z FHU RADKI M. KILAN otrzymacie Państwo fachową pomoc w zakresie obowiązujących wymagań oraz przepisów przeciwpożarowych, profesjonalne doradztwo i możliwie szybką realizację zleconych zadań. Ocenimy zakres niezbędnych prac do wykonania w obiekcie z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych, zaproponujemy najbardziej racjonalne rozwiązania biorąc pod uwagę nie tylko wymogi formalno-prawne ale również posiadaną wiedzę inżynierską. Pomożemy z płynnym wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań pamiętając o jakże istotnym czynniku ekonomicznym. Zapewniamy i proponujemy Państwu w oparciu o posiadaną wysoko – wykwalifikowaną kadrę techniczną i wykonawczą. Dbając o bezpieczeństwo naszego klienta i szanując współpracę proponujemy obsługę serwisową zabezpieczeń przeciwpożarowych na podstawie sporządzonych harmonogramów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami.

Pracę naszego zespołu i wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej koordynuje min. mgr inż. poż. Radosław Kilan – oficer pożarnictwa, absolwent SGSP w Warszawie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, absolwent studiów podyplomowych w/z BHP, ukończone studia podyplomowe w/z przygotowania pedagogicznego, uprawnienia projektowe w zakresie systemów zabezpieczeń p.poż. SSP, SUO, od 2005 roku biegły sądowy z zakresu pożarnictwa, członek Polskiego Towarzystwa Ekspertów Dochodzeń Po pożarowych oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, autor kilkuset opinii po pożarowych, członek SITP.

 

mgr Marta Kilan – właściciel firmy

OFERTA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

■ Uzgodnienia, konsultacje, opiniowanie:

 

 • Oceny stanu zabezpieczenia w zakresie ochrony p.poż. obiektów ,
 • Wykonywanie audytów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • Opracowywanie ekspertyz pożarowo – technicznych obiektów. Oferta obejmuje opracowanie dokumentacji zgodnie z § 2 ust. 2 i 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. [Dz.U. nr 75 poz. 690 z późn. zm.] oraz innych obowiązujących PROCEDUR *
 • Uzgodnienia dokumentacji projektowej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego*

* Uzgodnienia i opiniowanie dokumentacji odbywa się przy stałym udziale rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców budowlanych współpracujących z firmą FHU RADKI.

 • Przygotowanie inwestycji do odbioru przez Państwową Straż Pożarną,
 • Weryfikacja odbiorowa wykonanych w obiekcie instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w tym: DSO, SUG, SSP, SUO, hydrantów wewnętrznych p.poż, oświetlenia awaryjnego –ewakuacyjnego itp.
 • Doradztwo inwestorom, projektantom, wykonawcom w celu doboru indywidualnego rozwiązania technicznego oraz materiałowego dla danego obiektu,
 • Wykonywanie jednostkowych dopuszczeń materiałowych,
 • Konsultacje i doradztwo techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

Oferta: „DZIŚ PYTANIE – DZIŚ ODPOWIEDŹ”

 • OFERTA OBEJMUJE KONSULTACJE TELEFONICZNE I ELEKTRONICZNE, KTÓRE ZREALIZOWANE SĄ W TERMINIE 3 DNI ROBOCZYCH.

Oferta: „KONSULTACJE I DORADZTWO”

 • OFERTA OBEJMUJE KONSULTACJE WRAZ Z PROPOZYCJĄ ROZWIĄZAŃ (DORADZTWEM), INTERPRETACJĄ PRZEPSIÓW przez Organy Administracji Państwowej (w tym stanowisk Ministerstw, Komendy Głównej PSP, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Komend Wojewódzkich PSP, Komend Powiatowych/Miejskich PSP) itp.
 • usługa świadczona jest w biurze FHU RADKI lub w innym miejscu wskazanym przez ZLECENIDOWACĘ (na terenie budowy), a także telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 


■ W ramach Działu Projektowego wykonujemy:

 • Obsługa w/z stałego nadzoru ppoż. na obiektach,
 • Obsługa w/z stałego doradztwa techniczno – pożarowego,
 • Ekspertyzy techniczne i opinie przeciwpożarowe,
 • Wykonywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP), plansz p.poż. i planów ewakuacyjnych,
 • Wykonywanie dokumentacji projektowej Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP),
 • Wykonywanie dokumentacji projektowej systemów oddymiania,
 • Wykonywanie dokumentacji projektowej instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
 • Wykonywanie symulacji rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania zadymienia,
 • Wykonywanie scenariuszy rozwoju pożaru,
 • Wykonywanie Ocen zagrożenia wybuchem (OZW) oraz Dokumentacji Zabezpieczenia Przed Ryzykiem Wybuchu (DZPRW),
 • Inne.

 

 

■ Dochodzenia po pożarowe:

 

Ustalanie przyczyn powstawania pożarów:

 • oględziny miejsca pożaru,
 • ustalenie okoliczności, miejsca i przyczyny powstania pożaru,
 • wydanie ustnych opinii dot. przyczyny powstania pożaru,
 • sporządzanie opinii pisemnej (ekspertyza) dotyczącej przyczyn powstania pożaru,
 • ustalenie zachowania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

Ekspertyzy pożarnicze:

 • kompleksowe wykonanie ekspertyzy dot. przyczyny powstania pożaru na potrzeby towarzystw ubezpieczeniowych, firm likwidujących szkody, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych,

Opinie pożarnicze:

 • kompleksowe wykonanie opinii dot. przyczyny powstania pożaru na potrzeby organów procesowych.

■ Kompleksowa stała obsługa firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej – Outsourcing.

Przykładowy plan graficzny Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Przykładowy rysunek graficzny Oceny Zagrożenia Wybuchem.

Oferta w zakresie Bezpieczeństwa Higieny Pracy (BHP):

 • szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych,
 • ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • doraźne opracowywanie analizy stanu bhp,
 • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych,
 • opracowywanie instrukcji do maszyn i urządzeń,
 • ocena i identyfikacja zagrożeń w środowisku pracy,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP,
 • sporządzanie analiz, raportów i harmonogramów działań naprawczych,
 • doradztwo prawne i techniczne z zakresu BHP,
 • opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami BHP,
 • audyty stanu BHP,

Realizacje

Skontaktuj się

+48 502 900 430
+48 606 751 736

 

Szukasz eksperta?
Potrzebujesz konsultacji lub doradztwa technicznego na każdym etapie procesu inwestycyjnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

FHU RADKI
Marta Kilan

46 - 113 Wilków
ul. Brzozowa 5

NIP: 752 134 26 75

napisz

W przypadku pytań służę pomocą i proszę o kontakt drogą e-mailową

zadzwoń

W przypadku pytań służę pomocą i proszę o kontakt telefoniczny

+48 502 900 430
+48 606 751 736